ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΙ

Παιδιά 3 έως 8 χρονών

Η ομάδα του Sunny Sports Club δημιούργησε ένα πρόγραμμα απασχόλησης για μικρά και πολύ μικρά παιδιά που να γυμνάζει το σώμα και πνεύμα, να αναπτύσσει τις δεξιότητές τους και να τα μαθαίνει σε ένα πιο ισορροπημένο τρόπο ζωής ενώ εσείς κάνετε τη γυμναστική σας, παίζετε τένις ή απλά απολαμβάνετε ένα καφέ με τους φίλους σας.

Κάποια από τα προγράμματα μας είναι:

Μικροί Πρωταθλητές • Hipity-Hop • Κουκλοθέατρο • Εργοστάσιο Μπαλονιών
• Παιχνίδια της γειτονιάς • Εργαστήρι Εικαστικών

Αναλυτικές πληροφορίες και πρόγραμμα μηνός στη γραμματεία του club. Οι θεματικές των εργαστηρίων θα αλλάζουν και θα εμπλουτίζονται συνεχώς. Στην αρχή του μήνα θα λαμβάνεται το πρόγραμμα για ολόκληρο τον μήνα.

Tennis ball black icon | Sunny sports club, Ekali, Athens. Tennis, swimming pool, Mandy Pilates, Gymnastics, Summer Camp

Children aged 3-8

A Play-and-Learn program for young and very young children which exercises body and mind, develops key skills and introduces children to a more balanced way of life. All these, while you get the time to workout, play tennis or just enjoy your coffee with friends.

Some of our programs are:

Young Champions • Hipity-Hop • Puppet theater • Balloon factory

• Old fashioned play • Art workshop

For more information and this month’s program please contact the front desk. Programs change and are added every month.

Tennis ball black icon | Sunny sports club, Ekali, Athens. Tennis, swimming pool, Mandy Pilates, Gymnastics, Summer Camp