ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 

Ο Αθλητικός Όμιλος Sunny Sports Club είναι μέλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης (ΕΦΟΑ) και άλλων αθλητικών ομοσπονδιών. Για παραπάνω από 33 χρόνια κρατά μια σημαντική παράδοση στη συμμετοχή αθλητών σε αθλητικές διοργανώσεις υψηλού επιπέδου.

Οι προπονητές του ομίλου, με μεγάλη πείρα και εξειδίκευση και άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αναλαμβάνουν την προετοιμασία των αθλητών των αγωνιστικών τμημάτων από μικρή ηλικία, εμφυσώντας τους το πνεύμα της ομαδικότητας, της πειθαρχίας και της μεθοδικότητας, ώστε να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις των επίσημων διοργανώσεων στις οποίες λαμβάνουν μέρος, αναπτύσσοντας παράλληλα και τις κοινωνικές τους δεξιότητες.

Tennis ball black icon | Sunny sports club, Ekali, Athens. Tennis, swimming pool, Mandy Pilates, Gymnastics, Summer Camp

Sunny Sports Club is a member of the General Secretariat for Sport, the Greek Tennis Federation (ΕFOA) and other sports federations. For more than 33 years now we have had a tradition of sending competitors to high-level competitive events.

Our coaches – who have years of experience and training, as well as official coaching permits from the General Secretariat for Sport – undertake to prepare athletes in our competitive sections from an early age, inculcating team spirit, discipline and methodical training methods to help them meet the challenges of the official competitive events in which they will participate, while also developing valuable social skills.